CALENDARI DE ASSAJOS

IV Jocs florals infernals


IV Jocs Florals Infernals

BASES DEL CONCURS DE VERSOTS SATÍRICS DEL BALL DE DIABLES DE VALLS 2014

La Fundació Privada Unió Anelles de la Flama, a través del Ball de Diables de Valls, convoca els quarts Jocs Florals Infernals, amb l’objectiu de seleccionar els sis versots que els Diables de Valls interpretaran durant la representació del ball de diables de la festa de Santa Úrsula, el dissabte 25 d’octubre de 2014.

1. Pot participar en els Jocs Florals Infernals qualsevol persona que ho desitgi i que compleixi aquestes BASES:

2. Cada participant pot presentar al concurs tres versots com a màxim.

3. Cada versot ha de tenir entre quatre i sis estrofes, de quatre versos cadascuna, i ha d’anar precedit de dos versos més d’entrada que seran de presentació de la diablessa. Els versots han de ser originals i inèdits, i han de ser escrits en català.

4. El contingut dels versots ha de ser satíric i crític, i ha de tractar temes d’actualitat local, comarcal o nacional, amb preferència temes que afecten a Valls i als vallencs.

5. Els versots es poden presentar per correu electrònic o per correu ordinari.
Si es fa per correu electrònic: Cal enviar-los a l’adreça versots@uaf.cat. 
A l’assumpte del missatge s’hi ha d’escriure “Jocs florals infernals”, i cal adjuntar-hi dos arxius: un amb els versots i el pseudònim, i un altre amb les dades personals (pseudònim, nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte i número de NIF). Si es fa per correu ordinari:
Cal presentar els versots en format DIN A4, dins un sobre tancat, a l’exterior del qual s’ha d’especificar el nom del concurs (Jocs florals infernals). Dins aquest sobre se n’hi ha de posar un altre, signat amb pseudònim, en què s’han d’incloure les dades personals (nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic i número de NIF). Els versots s’han d’enviar per correu certificat a la Fundació Privada Unió Anelles de la Flama, carrer dels Garrofers, 1, 43800 Valls. També es poden
lliurar a la bústia del local de la UAF, en aquesta mateixa adreça. Les despeses d’enviament són a càrrec de cada participant.

6. El termini d’admissió de versots comença a partir de la publicació d’aquestes bases i s’acaba el dimecres 22 d’octubre a les 23:30 h.

7. PREMIS
S’atorgaran els següents premis:
Primer premi: Llucifer d’Or, dotat amb 100 e
Segon premi: Diablessa de Plata, dotat amb 50 e
Tercer premi: Diable de Bronze, dotat amb 50 e
Quart premi: Volcà Multicolor, dotat amb 50 e
Cinquè premi: Torxa d’Encesa, dotat amb 50 e
Sisè premi: Fuet de Patum, dotat amb 50 e

De l’import dels premis se’n dedueixen els descomptes legals corresponents.

8. Els versots seran seleccionats per un jurat crític, escollits per merits en el món de la cultura. Aquest pot declarar deserts els premis que consideri oportuns. La decisió del jurat serà inapel·lable.

9. El lliurament de premis dels Jocs Florals Infernals es farà en un acte públic, el dia 24 d’octubre de 2014 a les 21.00, en el qual també es llegiran els versots premiats. Si l’autor vol que el seu versot només es faci públic amb pseudònim, cal que ho expliciti expressament en la documentació tramesa.

10. Els versots premiats passaran a ser propietat de la Fundació Privada Unió Anelles de la Flama, que se’n reservarà el dret de publicació i d’utilització. Els versots que no hagin estat seleccionats s’eliminaran sense dret a reclamació. La Fundació Privada Unió Anelles de la Flama o el Ball de Diables de Valls no es fan responsables de les possibles pèrdues ni d’altres danys que es puguin fer als versots, així com del contingut dels mateixos.


11. El fet de participar en aquest concurs implica la plena acceptació d’aquestes bases.