CALENDARI DE ASSAJOS

III Jocs Florals Infernals


BASES DEL CONCURS DE VERSOTS SATÍRICS DEL BALL DE DIABLES DE VALLS 2013

La Fundació Privada Unió Anelles de la Flama, a través del Ball de Diables de
Valls, convoca els tercers Jocs Florals Infernals, amb l’objectiu de seleccionar
els sis versots que els Diables de Valls interpretaran durant la representació
del ball de diables de la festa de Santa Úrsula, el dissabte 26 d’octubre de 2013.

1. Pot participar en els Jocs Florals Infernals qualsevol persona que ho desitgi i que compleixi aquestes BASES:

2. Cada participant pot presentar al concurs tres versots com a màxim.

3. Cada versot ha de tenir entre quatre i sis estrofes, de quatre versos cadascuna, i ha d’anar precedit de dos versos més d’entrada que seran de presentació de la diablessa. Els versots han de ser originals i inèdits, i han de ser escrits en català.

4. El contingut dels versots ha de ser satíric i crític, i ha de tractar temes d’actualitat local, comarcal o nacional, amb preferència temes que afecten a Valls i als vallencs.

5. Els versots es poden presentar per correu electrònic o per correu ordinari.
Si es fa per correu electrònic: Cal enviar-los a l’adreça uaf@uaf.cat
A l’assumpte del missatge s’hi ha d’escriure “Jocs florals infernals”, i cal adjuntar-hi dos arxius: un amb els versots i el pseudònim, i un altre amb les dades personals (pseudònim, nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte i número de NIF). Si es fa per correu ordinari:
Cal presentar els versots en format DIN A4, dins un sobre tancat, a l’exterior del qual s’ha d’especificar el nom del concurs (Jocs florals infernals). Dins aquest sobre se n’hi ha de posar un altre, signat amb pseudònim, en què s’han d’incloure les dades personals (nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic i número de NIF). Els versots s’han d’enviar per correu certificat a la Fundació Privada Unió Anelles de la Flama, carrer dels Garrofers, 1, 43800 Valls. També es poden
lliurar a la bústia del local de la UAF, en aquesta mateixa adreça. Les despeses d’enviament són a càrrec de cada participant.

6. El termini d’admissió de versots comença a partir de la publicació d’aquestes bases i s’acaba el dissabte 18 d’octubre a les 15:00 h.

7. PREMIS
S’atorgaran els següents premis:
Primer premi: Llucifer d’Or, dotat amb 100 e
Segon premi: Diablessa de Plata, dotat amb 50 e
Tercer premi: Diable de Bronze, dotat amb 50 e
Quart premi: Volcà Multicolor, dotat amb 50 e
Cinquè premi: Torxa d’Encesa, dotat amb 50 e
Sisè premi: Fuet de Patum, dotat amb 50 e

De l’import dels premis se’n dedueixen els descomptes legals corresponents.

8. Els versots seran seleccionats per un jurat integrat per: Joan Guasch, responsable de Bvalls de Lletres de Valls. Joan Ignasi Gómez Barrera, director del Programa “Gaudeix la
Festa“ de la xarxa. Esther Plana, presentadora del programa “Mans” de Catalunya
ràdio. Bàrbara Flores, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Valls. Josep Maria Martínez Guivernau, President de la Fundació Unió Anelles de la Flama. Francina Fernández, membre del Grup del Teatre Principal de Valls. El jurat pot declarar deserts els premis que consideri oportuns. La decisió del jurat serà inapel·lable.

9. El lliurament de premis dels Jocs Florals Infernals es farà en un acte públic, el dia 25 d’octubre de 2013, en el qual també es llegiran els versots premiats. Si l’autor vol que el seu versot només es faci públic amb pseudònim, cal que ho expliciti expressament en la documentació tramesa.

10. Els versots premiats passaran a ser propietat de la Fundació Privada Unió Anelles de la Flama, que se’n reservarà el dret de publicació i d’utilització. Els versots que no hagin estat
seleccionats s’eliminaran sense dret a reclamació. La Fundació Privada Unió Anelles de la Flama o el Ball de Diables de Valls no es fan responsables de les possibles pèrdues ni d’altres danys que es puguin fer als versots, així com del contingut dels mateixos.

11. El fet de participar en aquest concurs implica la plena acceptació d’aquestes bases.